Nostotyö laskuri

Nostotyö-laskuri

Nopeampi ja turvallisempi työmaa heti huomenna
Helppokäyttöinen laskuri tekee oikeiden nostovälineiden valinnan yksinkertaiseksi asiaan perehtymättömillekin. Laskurin tulisi kuulua jokaisen työmaan päivittäisiin työvälineisiin. Näin vältyttäisiin lukuisilta läheltä piti-tilanteista ja jopa tapaturmilta.

-Paavo Lehto, toimitusjohtaja, Fibroc Oy

Mitä se laskuri oikein tekee?

Tällä ilmaislaskimella voit tarkistaa nostoapuvälineiden riittävyyden kuhunkin (symmetriseen) nostoon. Esimerkkinä 5.5 tonnia painavan seinäelementin nosto, neljän tonnin ketjuilla, jossa nostolenkkien väli 2.7 metriä.

Raksin pituus

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

WLL

Koska ketjuissa ei ole suoraa ilmoitusta paljonko on yhden haaran WLL, se selvitetään katsomalla ketjujen kuormakilvestä ketjujen paksuus, ja teräksen luokka, ja sitten haetaan tästä taulukosta WLL.

Muotokerroin

Eri sidontatavat, antavat eri muotokertoimen.

Perushirtto - 0.8

Suora - 1

Tuplahirtto - 1.6

U-nosto - 2
U-hirtto - 2

SWL

WLL:n ja muotokertoimen tulo. Tämä luku, yhdessä Veto-kohdassa olevan luvun kanssa sisältää koko nostotyömatematiikan ytimen: Selvitetään nämä kaksi lukua, ja verrataan niitä toisiinsa. SWL-luvun pitää olla suurempi, tai yhtä suuri kuin Veto-luvun, jos näin ei ole, kyseessä on ylikuorma, ja nosto pitää suunnitella uudestaan.

Massa

Paljonko nostettava kappale painaa kilogrammoissa.

Haaroja

Kuinka monen haaran kesken taakan massa jaetaan. Haaroja on tyypillisesti joko kaksi tai neljä.

HUOM! Nelihaaraisessa nostossa haarojen määräksi merkitään pääsääntöisesti kolme! Syy on se, että veto ei yleensä jakaannu tasan kaikkien neljän haaran kesken.

Jos haarojen pituuserot ovat riittävän suuret, saattaa vain kaksi haaraa kantaa koko massan. Jos näet että se on tilanne, laita haarojen määräksi kaksi.

Poikkeuksia on. Jos ketjuissa on tasauslevy, saat jakaa painon neljälle haaralle. Tai jos nosto suoritetaan U-nostona, saat jakaa painon neljän haaran kesken. Tai jos käytössä on jonkinlainen nostoristikko.

NP-X

Nostopisteiden etäisyys X-akselilla. Jos kaksihaarainen nosto, niin ainoastaan tähän mitta. NP-Y on silloin nolla.

NP-Y

Nostopisteiden etäisyys Y-akselilla. Jos kyseessä on kaksihaarainen nosto, NP-Y on nolla.

Rasitusaste

Kuinka monta prosenttia raksin maksimikapasiteetista on käytössä. Nostot suositellaan tekemään välillä 1-80%.

Välillä 81-100% suositellaan vaihtamaan vahvemmat raksit.

Yli 100% arvoilla kyseessä on ylikuorma ja raksien vaihtaminen on välttämätöntä!

Beta-kulma

Raksin kulma pystysuoraan nähden.

Veto

Pystykuorman ja betakulman yhteisvaikutus raksissa.

Tämä luku, yhdessä SWL-kohdassa olevan luvun kanssa sisältää koko nostotyömatematiikan ytimen: Selvitetään nämä kaksi lukua, ja verrataan niitä toisiinsa. SWL-luvun pitää olla suurempi, tai yhtä suuri kuin Veto-luvun, jos näin ei ole, kyseessä on ylikuorma, ja nosto pitää suunnitella uudestaan.

Esimerkkinä lyhennyksen laskeminen tavalliselle, pienelle porrassyöksylle, jossa kiinteät nostolenkit.

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

NP

Jos nostolenkit sijaitsevat syöksyn päissä, voi olla, että joudut käyttämään hieman todellista suurempaa arvoa etenemälle, ehkä 30 mm suurempaa.

Nousu

Nousu on yhden porrasaskeleen korkeus.

Etenemä

Etenemä on yhden porrasaskelman syvyys.

Nousukulma

Lyhennys

Lyhennä ketjua niin, että ketjujen korkoero on lyhennyksen mukainen.

Tarkista korkoero mittaamalla, ennen elementin kiinnittämistä.

Esimerkkinä lyhennyksen laskeminen suurelle ja painavalle porrassyöksylle. Näiden kanssa tulee tärkeäksi tietää myös nostopisteille tulevat vedot.

HUOM! Tasauslevy on tärkeässä roolissa, kun nostetaan elementtiä, jossa nostolenkit ovat kiinni vemoilla. Jos ketjuissa ei ole tasauslevyä, laskin laskee kuormituksen niin, että portaan yläpäästä kantaa vain yksi raksi, ja alhaalta vain yksi. Jos on tasauslevy, niin veto jakaantuu tasan kaikkien neljän pisteen kesken.

Onko ketjussa taustalevy?
Kyllä
Ei
Raksien pituus
rasien pituus

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

WLL

Koska ketjuissa ei ole suoraa ilmoitusta paljonko on yhden haaran WLL, se selvitetään katsomalla ketjujen kuormakilvestä ketjujen paksuus, ja teräksen luokka, ja sitten haetaan tästä taulukosta WLL.

Massa

Paljonko nostettava kappale painaa kilogrammoissa.

Tasauslevy

Jos ketjuissa ei ole tasauslevyä varmistamassa vedon tasaisen jakautumisen kaikkien neljän haaran kesken, laskin olettaa että yläpäässä kantaa vain yksi raksi, ja alapäässä vain yksi raksi.

NP-pituus

Nostopisteiden välinen etäisyys  pituussuunnassa.

NP-leveys

Nostopisteiden välinen etäisyys  leveyssuunnassa.

Nousu

Nousu on yhden porrasaskeleen korkeus.

Etenemä

Etenemä on yhden porrasaskelman syvyys.

porrassyöksyn nousu ja etenemä

Lyhennys

Lyhennä ketjua niin, että ketjujen korkoero on lyhennyksen mukainen.

Tarkista korkoero mittaamalla, ennen elementin kiinnittämistä.

Nousukulma

Rasitusaste

Kuinka monta prosenttia raksin maksimikapasiteetista on käytössä. Nostot suositellaan tekemään välillä 1-80%.

Välillä 81-100% suositellaan vaihtamaan vahvemmat raksit.

Yli 100% arvoilla kyseessä on ylikuorma ja raksien vaihtaminen on välttämätöntä!

Veto ylempi

Portaan yläpäässä kiinni olevien raksien veto, per raksi.

Veto alempi

Portaan alapäässä kiinni olevien raksien veto, per raksi.

Beta-kulma

Raksin kulma pystysuoraan nähden.

raksin pituus

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

WLL

Koska ketjuissa ei ole suoraa ilmoitusta paljonko on yhden haaran WLL, se selvitetään katsomalla ketjujen kuormakilvestä ketjujen paksuus, ja teräksen luokka, ja sitten haetaan tästä taulukosta WLL.

Massa

Paljonko nostettava kappale painaa kilogrammoissa.

Tasauslevy

Jos ketjuissa ei ole tasauslevyä varmistamassa vedon tasaisen jakautumisen kaikkien neljän haaran kesken, laskin olettaa että yläpäässä kantaa vain yksi raksi, ja alapäässä vain yksi raksi.

NP-pituus

Nostopisteiden välinen etäisyys  pituussuunnassa.

NP-leveys

Nostopisteiden välinen etäisyys  leveyssuunnassa.

Nousu

Nousu on yhden porrasaskeleen korkeus.

Etenemä

Etenemä on yhden porrasaskelman syvyys.

Porrassyöksyn nousu ja etenemä

Lyhennys

Lyhennä ketjua niin, että ketjujen korkoero on lyhennyksen mukainen.

Tarkista korkoero mittaamalla, ennen elementin kiinnittämistä.

Nousukulma

Rasitusaste

Kuinka monta prosenttia raksin maksimikapasiteetista on käytössä. Nostot suositellaan tekemään välillä 1-80%.

Välillä 81-100% suositellaan vaihtamaan vahvemmat raksit.

Yli 100% arvoilla kyseessä on ylikuorma ja raksien vaihtaminen on välttämätöntä!

Veto ylempi

Portaan yläpäässä kiinni olevien raksien veto, per raksi.

Veto alempi

Portaan alapäässä kiinni olevien raksien veto, per raksi.

Beta-kulma

Raksin kulma pystysuoraan nähden.

Esimerkkinä suurehkon, epäsymmetrisen seinäelementin nosto, 10mm LK10 ketjuilla. Vasemmassa ketjussa rasitusaste ylittänyt 80%, joten olisi suositeltavaa nostaa tämä kivi hieman vahvemmilla ketjuilla. Esim. 13mm LK10 ketjuilla, joilla rasitusaste vasemmallakin olisi jäänyt 53 prosenttiin.

Raksin pituus

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

WLL

Koska ketjuissa ei ole suoraa ilmoitusta paljonko on yhden haaran WLL, se selvitetään katsomalla ketjujen kuormakilvestä ketjujen paksuus, ja teräksen luokka, ja sitten haetaan tästä taulukosta WLL.

Massa

Paljonko nostettava kappale painaa kilogrammoissa.

Elementin leveys (mm)

Mitta elementin uloimmasta reunasta uloimpaan reunaan.

Vasen lenkki vasemmasta reunasta

Vasemman lenkinn etäisyys millimetreinä vasemmasta reunasta.

Oikean lenkki oikeasta reunasta

Oikean lenkin etäisyys millimetreinä oikeasta reunasta.

Vasen lenkki vasemmasta reunasta.

Painopiste vasemmasta reunasta

Mitta elementin vasemmasta reunasta painopistemerkin keskelle.

Korkealla vasen

Korkoero, kun vasen  puoli on korkeammalla. Tällöin oikean puolen arvo on nolla.

Korkealla oikea

Korkoero, kun oikea puoli on korkeammalla. Tällöin vasemman puolen arvo on nolla.

Kuvassa vasen on korkeammalla.

Lyhennettävä ketju

Kenttä kertoo lyhennätkö oikeaa vai vasenta ketjua.

Lyhennys

Lyhennä ketjua niin, että ketjujen korkoero on lyhennyksen mukainen.

Tarkista korkoero mittaamalla, ennen elementin kiinnittämistä.

Rasitusaste

Kuinka monta prosenttia raksin maksimikapasiteetista on käytössä. Nostot suositellaan tekemään välillä 1-80%.

Välillä 81-100% suositellaan vaihtamaan vahvemmat raksit.

Yli 100% arvoilla kyseessä on ylikuorma ja raksien vaihtaminen on välttämätöntä!

Beta-kulma

Raksin kulma pystysuoraan nähden.

Veto

Pystykuorman ja betakulman yhteisvaikutus raksissa.

Tämä luku, yhdessä SWL-kohdassa olevan luvun kanssa sisältää koko nostotyömatematiikan ytimen: Selvitetään nämä kaksi lukua, ja verrataan niitä toisiinsa. SWL-luvun pitää olla suurempi, tai yhtä suuri kuin Veto-luvun, jos näin ei ole, kyseessä on ylikuorma, ja nosto pitää suunnitella uudestaan.

Esimerkkinä Ruduksen Elemento 5 suorasivuinen pilarillinen umpikierreporras. Paino 4.5t.

Raksin pituus

Raksien pituus

Ketjujen pituus mitataan nostorenkaan alareunasta koukun pinnan alareunaan. Jos nostorenkaassa on apurenkaat, tällöin etäisyys mitataan päärenkaan alareunasta.

WLL

Koska ketjuissa ei ole suoraa ilmoitusta paljonko on yhden haaran WLL, se selvitetään katsomalla ketjujen kuormakilvestä ketjujen paksuus, ja teräksen luokka, ja sitten haetaan tästä taulukosta WLL.

Massa

Paljonko nostettava kappale painaa kilogrammoissa.

PP-X

Tähän painopisteen sijainti X-akselilla

PP-Y

Tähän painopisteen sijainti Y-akselilla

NP1-X (mm)

Tähän ensimmäisen nostopisteen sijainti X-akselilla.

NP1-Y (mm)

Nostopisteen sijainti Y-akselilla.

NP1-Z (mm)

Nostopisteen sijainti Z-akselilla.

NP2-X (mm)

Tähän toisen nostopisteen sijainti X-akselilla.

NP2-Y (mm)

Nostopisteen sijainti Y-akselilla.

NP2-Z (mm)

Nostopisteen sijainti Z-akselilla.

NP3-X (mm)

Tähän kolmannen nostopisteen sijainti X-akselilla.

NP3-Y (mm)

Nostopisteen sijainti Y-akselilla.

NP3-Z (mm)

Nostopisteen sijainti Z-akselilla.

Lyhennys

Lyhennä ketjua niin, että ketjujen korkoero on lyhennyksen mukainen.

Tarkista korkoero mittaamalla, ennen elementin kiinnittämistä.

Beta-kulma

Raksin kulma pystysuoraan nähden.

Veto

Pystykuorman ja betakulman yhteisvaikutus raksissa.

Tämä luku, yhdessä SWL-kohdassa olevan luvun kanssa sisältää koko nostotyömatematiikan ytimen: Selvitetään nämä kaksi lukua, ja verrataan niitä toisiinsa. SWL-luvun pitää olla suurempi, tai yhtä suuri kuin Veto-luvun, jos näin ei ole, kyseessä on ylikuorma, ja nosto pitää suunnitella uudestaan.

Rasitusaste

Kuinka monta prosenttia raksin maksimikapasiteetista on käytössä. Nostot suositellaan tekemään välillä 1-80%.

Välillä 81-100% suositellaan vaihtamaan vahvemmat raksit.

Yli 100% arvoilla kyseessä on ylikuorma ja raksien vaihtaminen on välttämätöntä!

Esimerkkinä melko tyypillinen epäsymmetrinen seinäelementti. Ja koska painopiste ei ole suoraan nostolenkkien keskellä, kivi roikkuu ketjuissa vinossa. Tarkan lyhennyksen laskemiseksi täytyy tietää painopisteen sijainti. Yleensä se selviää kuvasta, mutta jos sitä ei jostain syystä ole käytettävissä, voit selvittää painopisteen sijainnin tällä laskimella.

MX (mm), MY (mm)

Lohkon leveys, ja korkeus.

MX (mm), MY (mm)

Lohkon leveys, ja korkeus.

MX (mm), MY (mm)

Lohkon leveys, ja korkeus.

MX (mm), MY (mm)

Lohkon leveys, ja korkeus.

MX (mm), MY (mm)

Lohkon leveys, ja korkeus.

Osien määrä

Lisää osien määrää kunnes se vastaa laskettavan kappaleen vertikaalisten lohkojen määrää.

PP-X

Painopisteen sijainti vasemmasta reunasta mitattuna.

No mitäs se laskuri maksaa?

Laskurin saa käyttöösi henkilökohtaisella lisenssillä. Sitä on testattu mm. Oulun yliopistollisen sairaalan työmaalla (B-vaihe). Laskuri antoi oikean lyhennyksen jokaiselle epäsymmetriselle kivelle.

 • Nopeutat ja helpotat työtäsi kun tiedät lyhennystarpeen millilleen, ei enää arvailua.
 • Työturvallisuus nousee uudelle tasolle kun aina tiedetään tarkalleen rakseihin muodostuva veto. Ilman laskinta tehdyissä nostoissa mennään enemmän, tai vähemmän, arvailun varassa.
 • Sinä ja työkaverisi säästytte stressiltä ja pelolta, kun tiedätte mitä teette.
 • Testattu tositoimissa. Asentajat jotka ovat tätä käyttäneet, eivät halua tehdä asennustyötä enää ilman tätä laskinta.
 • Voit asentaa laskimen PWA-version pöytäkoneelle tai puhelimeen täältä.
100 €
+ alv 24%

/ hlö / vuosi
Jos ostat myös kirjan, saat kirjan + laskurin ensimmäiseksi vuodeksi 100 euron (+ alv) yhteishintaan. Siitä eteenpäin laskuri normaali hintainen.

Pieni hinta isoista säästöistä

Sijoitus laskuriin maksaa itsensä nopeasti takaisin. Pienenkin työmaan nostot menevät sujuvammin ja turvallisemmin, kun lyhennyksiä ei tarvitse laskea. Alla on laskettu auki pienen kerrostalotyömaan lukuja.

Nostotyölaskurilla
Ilman laskuria
Elementtejä
400 kpl (pieni kerrostalo)
400 kpl (pieni kerrostalo)
Laskettavia elementtejä*
120 kpl
120 kpl
Lyhennyksen hakemiseen kuluva aika
5 min
15-30 min
Työntekijöitä asentamassa
4 hlö
4 hlö
Tuntipalkka + nosturin vuokra
290 €/h (4*60 € + 50 €)
290 €/h (4*60 € + 50 €)
Hinta yhden elementin valmistelulle nostoon
24,16 € ((5min/60min) * 290 €)
72,50 € ((15min/60min) * 290 €)
Hinta kaikille laskettaville nostoille
2 900 € (24,16 € * 120)
8 700 € (72,50 € * 120)

*Epäsymmetrisiä elementtejä on noin 25% kaikista elementeistä. Näiden lisäksi lukuun on lisätty suorat porrasnousut n. 20 kpl.

Lataa taulukko omalle koneellesi

Laskurin tekijästä

Mikko Tourunen on pitkän linjan nosturikuski ja intohimoinen kaavojen keksijä. Yli 23 vuoden kokemus  työmaalta näkyy ja kuuluu kirjan sivuilla. Mikon tavoitteena on rakennusala, jossa yhtään nostoa ei tehdä summanmutikassa.

 • Koukut Kiinni -kirjan kirjoittaja
 • Pitkänlinjan nosturikuski
 • Innokas algoritmien keksijä
Mikko Tourunen Koukut Kiinni Oy

Tilaa tunnukset

Pyydä lisenssiä ja tunnuksia Nostotyölaskuriin lomakkeen kautta. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään.

 • Vastaan pyyntöön noin kolmen arkipäivän kuluessa ja kysyn lisätietoja.
 • Kun pääsemme yhteisymmärrykseen lähetän laskun sinulle tai yrityksellesi.
 • Lopuksi lisään tunnukset laskimeen tarvittaville henkilöille.
Jes, mahtavaa! Viesti lähti mallikkaasti matkaan. Olen pian sinuun yhteydessä.
Huups... Jokin meni päin honkia. Voisitko vielä kokeilla uudestaan.

Usein kysytyt kysymykset

Ollaan pärjätty ilman ennenkin, miksi nyt tarvitsisimme tuota laskinta?

Ennen pärjättiin myös ilman nosturia ja sen keksiminen helpotti töitä aika paljon. Samaan tapaan nostotyölaskuri helpottaa ja nopeuttaa teidän töitä. Se poistaa arvailun ketjulyhennyksistä ja rasitusasteiden arvioinnista.

Eikö seinäelementin lyhennyksen näe helposti vain mittaamalla korkoero, kun kivi tuodaan työmaalle?

Se toimii melko hyvin, ei heitä yleensä kuin lenkin, taikka kaksi, tarkasta mitasta lenkkien kohdalta. Jos asennettava paikka on oikein tiukka, niin haluatte, että lyhennys olisi millilleen oikein. Ja pari ongelmaa siinä mitan otto strategiassa. Ensimmäinen on se, että ei sitä mittaa edes oteta. Kivet lyödään vain suoraan autosta fakkiin, ja sitten kun aletaan asentamaan, niin aletaan ihmettelemään, että miten vinossa se olikaan. Toinen, kriittisempi ongelma on se, että epäsymmetrisessä elementissä veto ei jakaudu tasan eri ketjujen kesken. Saattaa olla jopa 90 % vedosta yhdellä ketjulla, ja tätä te ette näe. Lyhennyslaskin ottaa myös tämän huomioon, ja laskee molempien ketjujen rasitusasteet.

Jos minulla on tuo laskin käytössä, niin onko minulla mitään syytä lukea kirjaa?

Joskus on sellaisia erikoisnostoja, joita et tuolla laskimella selvitä. Haaroja saattaa olla jopa kahdeksan. Silloin pituudet ja rasitusasteet pitää laskea kynä-paperi-laskin menetelmällä. Ja siihen nostotyömatematiikka kirja antaa hyvät valmiudet.

Koukut kiinni haastava nosto

Pystyykö sillä laskimella laskemaan lyhennykset kierreportaisiin?

Pystyy. Kunhan saatte tehtaalta, taikka suunnittelijalta kuvan josta selviää painopisteen koordinaatit. Yritän kerätä eri kierreporras mallien koordinaatteja valmiiksi, ja tehdä niistä listan josta voitte hakea teidän kierreportaan tiedot.

Pitääkö laskinta käyttää aina selaimella?

Voit asentaa laskimen PWA-version pöytäkoneelle tai puhelimeen. Tällöin sinun ei tarvitse etsiä laskinta selaimella. Voit asentaa laskimen täältä.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.